HISTORIA KLUBU SPORTOWEGO „KUK-SON” PAWŁOWICE

POCZĄTKI.

W dniu 17 marca 2004 roku z inicjatywy pana Damiana Sadowskiego odbył się w nowo wybudowanej  sali sportowej Zespołu Szkół w Pawłowicach pokaz Taekwondo z udziałem zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „GROM” w Lesznie. Pokaz zgromadził na widowni około 200 widzów, co skłoniło organizatorów do utworzenia w Pawłowicach sekcji Taekwondo. W pierwszych dwóch latach sekcja Taekwondo w Pawłowicach była filią UKS „GROM” Leszno.

W październiku 2006 roku grupa rodziców zawodników trenujących w Pawłowickiej sekcji Taekwondo podjęła decyzję o utworzeniu stowarzyszenia kultury fizycznej pod nazwą

KLUB SPORTOWY „KUK-SON” PAWŁOWICE.

Klub został oficjalnie zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Lesznie, a także został członkiem POLSKIEGO ZWIĄZKU TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO.

POWSTAWANIE NOWYCH SEKCJI.

W 2008 roku powstała nowa Sekcja Taekwondo Olimpijskiego Bucz, której treningi odbywają się w Zespole Szkół w Buczu.

W 2010 roku powstała Sekcja Taekwondo Olimpijskiego w Lesznie, której treningi odbywaja się w sali sportowej Gimnazjum nr 5 przy ul. Gronowskiej 45 w Lesznie.

W roku 2012 powstały dwie Sekcje Taekwondo Olimpijskiego w Garzynie i Krzemieniewie dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy Krzemieniewo.

Natomiast w 2013 roku utworzyliśmy Sekcję Taekwondo Olimpijskiego w Starkowie.